Ai Đang Sở Hữu Thuận Kiều Plaza?

Theo báo cáo của UBND TPHCM, hiện Công ty CP Đầu tư An Đông đã mua lại 607 căn hộ của Thuận Kiều Plaza, 18 căn được chuyển nhượng cho các cá nhân và 23 căn hộ chưa bán được nên theo quy định tại Giấy phép đầu tư thì nay hết thời hạn thuê đất chủ đầu tư có trách nhiệm chuyển giao cho Nhà nước không bồi hoàn.

Dự án Khu cao ốc liên hợp gia cư và thương mại Thuận Kiều tại địa chỉ số 190 đường Hồng Bàng, Quận 5 (gọi tắt là Cao ốc Thuận Kiều Plaza) là dự án hợp tác kinh doanh giữa Công ty Kings Harmony Int’LTD (Hồng Kông) và Công ty Xây dựng Thương mại Sài Gòn 5 (trước trực thuộc UBND Quận 5, nay chuyển về Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn) theo hợp đồng hợp tác kinh doanh ký ngày 15/9/1993 và được cấp phép kinh doanh ngày 31/01/1994.

Mức tiền thuê đất như sau: “Bên Việt Nam: Tiền thuê đất trong 04 năm đầu và 25% tiền thuê đất trong các năm tiếp theo trên cơ sở mức 18US/m2/năm, được điều chỉnh sau mỗi chu kỳ 05 năm và có tỷ lệ gia tăng không vượt quá 15% so với lần công bố trước đó. Bên nước ngoài: Nộp 75% tiền thuê đất từ năm thứ 5 trở đi trên cơ sở mức 18US/m2/năm, được điều chỉnh sau mỗi chu kỳ 05 năm và có tỷ lệ gia tăng không vượt quá 15% so với lần công bố trước đó”.

Thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng hợp tác kinh doanh tính từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh này đến khi hoàn thành việc bán các công trình đã xây dựng theo Hợp đồng này, nhưng tối đa không quá 20 (hai mươi) năm. Nếu hết thời hạn trên mà những công trình đã xây dựng theo Hợp đồng này vẫn chưa bán hết thì các công trình đó được chuyển giao không bồi hoàn cho Nhà nước Việt Nam.

Đến thời điểm hết hạn sử dụng đất thuê (ngày 31/01/2014) thì hợp doanh đã thực hiện việc chuyển nhượng công trình như sau: Cho tổ chức (Công ty An Đông) gồm khu thương mại và 607 căn hộ (từ năm 2009 đến gần cuối tháng 1/2014); Cho hộ gia đình, cá nhân 18 căn hộ (năm 2000). Hiện nay còn lại 23 căn hộ chưa bán hết tại dự án nêu trên. Theo quy định tại Giấy phép đầu tư thì nay hết thời hạn sử dụng đất, 23 căn hộ chưa bán hết này được chuyển giao cho Nhà nước.

Phần đất của Thuận Kiều Plaza hiện vẫn thuộc sở hữu Nhà nước và UBND TPHCM đang xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất của khu đất này.

Theo báo cáo của UBND TPHCM thì hiện nay thời hạn liên doanh đã hết, nên cũng không thể yêu cầu nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất được. Đồng thời, đây là dự án tồn tại đã lâu, nếu phải nộp tiền sử dụng đất theo giá thị trường như quy định hiện nay thì chủ đầu tư và người mua căn hộ không thể thực hiện được, dẫn đến bế tắc trong việc cấp giấy cũng như việc giao dịch, kinh doanh tiếp theo của người nhận chuyển nhượng.

Do đó, UBND TPHCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận người mua căn hộ, Khu trung tâm thương mại có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất với Nhà nước.

Cụ thể, đối với 18 căn hộ đã chuyển nhượng cho các hộ gia đình, cá nhân trong giai đoạn năm 2000: Người mua căn hộ chung cư phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo giá đất ở tại Bảng giá đất do UBND TPHCM quy định và công bố tại thời điểm nhận chuyển nhượng.

Đối với 607 căn hộ và Khu trung tâm thương mại đã chuyển nhượng cho Công ty cổ phần đầu tư An Đông (từ năm 2009 đến cuối tháng 1/2014): Công ty CP Đầu tư An Đông phải nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước theo giá đất tương ứng với mục đích sử dụng quy định tại bảng giá đất do UBND TPHCM quy định và công bố tại thời điểm nhận chuyển nhượng.

Đối với 23 căn hộ còn lại, chưa bán tại dự án: chuyển giao cho Nhà nước (UBND TPHCM) không bồi hoàn.

Theo cafebiz.vn

TIN TỨC BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT

Tin tức bất động sản Việt là dự án website thuộc quản lý và phát triển bởi Bignet Solution. Website chuyên hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các bài viết về thông tin bất động sản, nhà đất, tài chính kinh doanh, các dự án chủ đầu tư.... Chúng tôi tập trung vào các hạng mục như: THỜI SỰ, DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN, TÀI CHÍNH - KINH DOANH, DOANH NGHIỆP, PHÁP LUẬT, THẾ GIỚI, TƯ VẤN, ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *